#956

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 32

Trang Phục: 25

195,000 ATM/TCSR
300,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 32

Trang Phục: 25

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán