#955

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 36

Trang Phục: 23

208,000 ATM/TCSR
320,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 36

Trang Phục: 23

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán