#949

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 37

Trang Phục: 30

260,000 ATM/TCSR
400,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 37

Trang Phục: 30

Đối tác thanh toán