#948

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 38

Trang Phục: 18

195,000 ATM/TCSR
300,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 38

Trang Phục: 18

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán