#600

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 16

Trang Phục: 7

32,500 ATM/TCSR
50,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 16

Trang Phục: 7

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán